Chào mừng Web thương mại điện tử Việt Trung![Đăng nhập] [Đăng ký]

Vị trí hiện tại: Trang chủ >> Mua hàng tín dụng

Mua hàng tín dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG MUA HÀNG TÍN DỤNG TRÊN WEBSITE OPENASEAN

Số: .....2017/HĐMHTD - WO


       -  Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

       -  Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

       Hôm nay, ngày.......tháng........năm.............chúng tôi gồm có:

BÊN CHO VAY : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HƯNG MINH ( Dưới đây gọi tắt là bên A)

Mã số thuế: 5701840824

Địa chỉ: Số 110,  Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh

Người đại diện: Lê Thị Hoài Thương                                  Chức vụ: Giám đốc

BÊN VAY:                                                                                            (Dưới đây gọi tắt là bên B)

Số CMT:                                                Cấp ngày:                                        Tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:                                                            Email:

Sau khi bên B đã đọc và tìm hiểu kỹ về dịch vụ mua hàng tín dụng trên website Openasean, đồng thời cam đoan các thông tin cung cấp khi xin cấp hạn mức tín dụng trên website Openasean là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm về những thông tin này, hai bên cùng ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

I, Giải thích từ ngữ

       Trang web/website Openasean: Thuộc sở hữu của công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hưng Minh, là nền tảng thu thập thông tin hồ sơ khách hàng, nơi lưu giữ, quản lý hạn mức tín dụng của khách hàng và là không gian trưng bày các mặt hàng để khách hàng có thể lựa chọn mua hàng.

Cấp hạn mức tín dụng: Sau khi xét duyệt hồ sơ thấy bên B có khả năng thanh toán nợ đúng thời hạn bên A sẽ cấp cho bên B một mức tín dụng nhất định. Hạn mức này sẽ được chuyển vào mục hạn mức tín dụng của thành viên và chỉ sử dụng để mua hàng trên trang web.

 Phương thức xác nhận giao dịch: Vì tính chất đặc thù của hình thức mua hàng tín dụng online tức từ đầu đến khi giao dịch kết thúc, hai bên không gặp mặt nhau mà thông qua mạng internet để hoàn thành giao dịch nên bên A sẽ gửi kèm hóa đơn bán hàng khi gửi hàng cho bên B. Sau khi bên B nhận được hàng cần ký nhận vào hóa đơn bán hàng, bên B giữ lại liên vàng và chuyển trả liên trắng về cho bên A ( phí chuyển phát nhanh do bên B trả). Hóa đơn bán hàng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này, đây là cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp về sau nếu phát sinh mâu thuẫn.

       II, Hạn mức tín dụng

       Bên B có nhu cầu mua hàng tín dụng trên trang web Openasean cần gửi hồ sơ online cho website Openasean trước, nếu xét duyệt hồ sơ thông qua bên A soạn thảo hợp đồng này, gửi cho bên B theo địa chỉ Email mà bên B đã đăng ký. Sau khi nhận được Email bên B tải về in thành 2 bản, ký rõ họ tên, gửi chuyển phát nhanh 02 bản hợp đồng cùng với bản photo các giấy tờ bên B đã nộp online trên website Openasean về địa chỉ bên A quy định được gửi kèm theo nội dung Email. Sau khi nhận được hồ sơ bằng giấy do bên B gửi bên A sẽ mở hạn mức tín dụng và gửi email thông báo đến cho bên B. Bên B kiểm tra hạn mức bằng cách truy cập website Openasean đăng nhập tài khoản của mình và xem trong trang quản lý thành viên.

       Hạn mức tín dụng được cấp:......................................................Bằng chữ:..................................................

       Thời hạn sử dụng: Bắt đầu từ ngày..........tháng........năm..........đến hết ngày..........tháng.........năm...........

Hạn mức tín dụng mà bên A cung cấp cho bên B được chuyển vào mục hạn mức tín dụng của thành viên và chỉ sử dụng để mua hàng trên trang web Openasean.

- Bên B không được tự ý sửa hợp đồng này. Nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của bên A để cùng giải quyết. Sau khi nhận được hồ sơ do bên B gửi chuyển phát nhanh đến, nếu bên A phát hiện bên B tự ý sửa đổi hợp đồng, bên A sẽ hủy đơn hàng, không gửi hàng cho bên B và liệt bên B vào danh sách tín dụng xấu.

       - Sau khi nhận được hồ sơ bằng giấy do bên B gửi bên A sẽ gửi hàng cùng với một bản hợp đồng này cho bên B lưu giữ.

       - Khi bên B ký nhận vào đơn chuyển phát nhanh xác nhận đã nhận được hàng và ký vào hóa đơn bán hàng mặc nhiên là đã xác nhận mối quan hệ vay nợ với bên A và cần phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với bên A theo quy định.

- Bên A được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với vật bán cho đến khi bên B mua trả đủ tiền. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán mà bên B không thanh toán tiền hàng bên A có quyền lấy lại tài sản đó.

       III, Phương thức trả nợ

       -  Khi bên B sử dụng hạn mức tín dụng để mua hàng, trong giao diện xác nhận thông tin thanh toán hệ thống sẽ tự động hiển thị số kỳ và số tiền mỗi kỳ bên B phải thanh toán. Bên B lựa chọn thanh toán trong vòng bao nhiêu kỳ đồng nghĩa với việc phải tuân thủ thanh toán trong vòng bằng ấy kỳ.

       - Thời gian thanh toán: bên B sử dụng dịch bụ mua hàng tín dụng thanh toán đơn hàng vào ngày nào thì ngày đó là ngày trả nợ trong các kỳ tiếp theo.

  - Bên A quản lý hạn mức tín dụng trên hệ thống riêng biệt. Mức tín dụng của thành viên khi có thay đổi hệ thống đều có lịch sử ghi chép. Bên B có thể kiểm tra tình trạng tín dụng của mình bất cứ lúc nào.

       - Phương thức trả nợ: Bên B tiến hành trả nợ bằng cách đăng nhập tài khoản thành viên, tìm đến mục đơn hàng trả góp trong trang quản lý, ở đây sẽ hiển thị thông tin số kỳ, số tiền cần thanh toán trong kỳ. Bên B chỉ cần nhấn vào số kỳ cần trả nợ rồi thực hiện các thao tác tiếp theo. Nếu bên B thanh toán chậm sẽ bị phạt theo lãi suất trả chậm hàng tháng ( mức lãi suất 0,5%/ngày).

IV, Gia hạn, nâng hạn mức tín dụng        

       - Trong thời gian vay nếu bên B mua hàng và thanh toán đúng hạn, bên A tăng thêm hạn mức tín dụng cho bên B, nếu bên B đồng ý tăng hạn mức sẽ ký hợp đồng bổ sung.

       - Sau khi hết hạn vay, nếu như bên B muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ và được bên A đồng ý thì bên B có thể tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng.

       - Việc nâng hạn mức hay gia hạn tín dụng sẽ không ảnh hưởng đến trách nhiệm của bên B được quy định trong bản hợp đồng này.

V, Quy định khác

       - Trong thời gian sử dụng hạn mức tín dụng, nếu bên A phát hiện bên B làm giả hồ sơ, bên A có quyền khóa chức năng mua hàng tín dụng của tài khoản bên B, đồng thời yêu cầu thanh toán số tiền hàng còn thiếu. Nếu như hành vi làm giả hồ sơ nghiêm trọng ( bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đăng ký nhiều tài khoản sau đó đánh cắp, mượn thông tin của người khác để mua hàng tín dụng trên website Openasean sau đó không trả tiền nợ ở các kỳ sau hoặc chính bên B mua hàng tín dụng trên website Openasean, đã ký nhận hàng nhưng viện nhiều lý do ( Hàng không phải do bên B mua, bên B bị đánh cắp tài khoản...) để xù tiền, không thanh toán tiền các kỳ sau), cố ý nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho bên A, bên A có quyền giao hồ sơ cho bên cơ quan công an xử lý.

       - Nếu bên B không trả tiền đúng thời hạn, bên A có quyền gọi điện liên lạc cho những số điện thoại mà bên B cung cấp trong hồ sơ để thông báo bên B trả tiền. Nếu như trong vòng 02 tháng liên tiếp, bên A nhiều lần thúc giục mà bên B vẫn cố ý không thanh toán bên A có quyền khởi kiện bên B tại tòa án.

       - Bên A vào bất cứ thời điểm nào ( với sự cân nhắc thận trọng) được quyền điều chỉnh, thay đổi và bổ sung các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này bằng cách thông báo ( bằng văn bản, trên website, email hoặc hình thức khác theo ý kiến của bên A) cho bên B biết trước 07 ngày kể từ ngày thay đổi. Nếu bên B không chấp nhận bất kỳ đề nghị thay đổi nào, bên B có quyền chấm dứt sử dụng hạn mức tín dụng theo như quy định, nhưng vẫn phải đảm bảo mọi nghĩa vụ trả nợ cho bên A.

- Bên B không được quyền chuyển lại bất cứ trách nhiệm hoặc quyền sử dụng tài khoản của mình cho người khác.

       - Hợp đồng này sau khi đáo hạn và bên B đã thanh toán đầy đủ số, bên A sẽ gửi bên B văn bản chứng minh đã tất toán khoản vay, kết thúc mối quan hệ vay nợ giữa hai bên A và B.

       - Nếu có tranh chấp phát sinh, các bên cùng nhau giải quyết bằng thỏa thuận thương lượng. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân theo.

- Hai bên đã đọc và đồng ý cùng ký kết hợp đồng này. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, hai bên mỗi bên giữ một bản.
                                               Đại diện bên A                                                             Đại diện bên B

                                                  Giám đốc                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                                            (Ký tên, đóng dấu)Hướng dẫn thanh toán

Hotline
0904848956
Email
thuongmaiviettrung951@gmail.com
Đóng