Chào mừng Web thương mại điện tử Việt Trung![Đăng nhập] [Đăng ký]

Vị trí hiện tại: Trang chủ >> Mua hàng trả góp

Mua hàng trả gópCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG MUA HÀNG TRẢ GÓP TRÊN WEBSITE OPENASEAN

Số: .......2017/HĐMHTG- WO       - Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

       - Căn cứ vào như cầu của các bên.

       Hôm nay, ngày.........tháng..........năm............, chúng tôi gồm có:


BÊN CHO VAY: CTY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HƯNG MINH (Dưới đây gọi tắt là bên A)

Mã số thuế: 5701840824

Địa chỉ: Số 110, Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh

Người đại diện: Lê Thị Hoài Thương                                    Chức vụ: Giám đốc

BÊN VAY:                                                                                      (Dưới đây gọi tắt là bên B)

Số CMT:                                                      Cấp ngày:                                               Tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:                                                              Email:


       Sau khi bên B đã đọc và tìm hiểu kỹ về dịch vụ mua hàng trả góp trên website Openasean, đồng thời cam đoan các thông tin cung cấp khi cấp quyền mua hàng trả góp trên website Openasean là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm về những thông tin này, hai bên cùng ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:


  I, Giải thích từ ngữ

  Trang web/website Openasean: thuộc sở hữu của công ty TNHH Thương mai Quốc tế Hưng Minh, là nền tảng thu thập thông tin hồ sơ khách hàng, nơi lưu giữ, quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng và là không gian trưng bày các mặt hàng để khách hàng có thể lựa chọn, trực tiếp mua hàng theo hình thức trả góp online.

 Mua hàng trả góp online: Là mua hàng trả góp từ xa. Bên B không cần đến trụ sở bên A để làm hồ sơ xin mua trả góp mà thông qua hình thức gửi hồ sơ online lên trên website Openasean trước sau đó gửi chuyển phát nhanh bản giấy đến trụ sở cho bên A. Sau khi xét duyệt hồ sơ online thấy bên B có khả năng thanh toán nợ đúng hạn bên A sẽ cấp quyền cho bên B được mua hàng trả góp trên website Openasean.

       Phương thức xác nhận giao dịch: Vì tính chất đặc thù của hình thức mua hàng trả góp online tức từ đầu đến khi giao dịch kết thúc, hai bên không gặp mặt nhau mà thông qua mạng internet để hoàn thành giao dịch nên bên A sẽ gửi kèm hóa đơn bán hàng khi gửi hàng cho bên B. Sau khi bên B nhận được hàng cần ký nhận vào hóa đơn bán hàng, bên B giữ lại liên vàng và chuyển trả liên trắng về cho bên A( phí chuyển phát nhanh do bên B trả) . Hóa đơn bán hàng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này, đây là cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp về sau nếu phát sinh mâu thuẫn.


     II, Quy trình mua hàng trả góp trên website Openasean

       - Bên B có thể lựa chọn mặt hàng, sử dụng hình thức mua trả góp để thanh toán đơn hàng ngay sau khi nộp hồ sơ xin trả góp online.

       - Sau khi nhận được hồ sơ online bên B gửi bên A sẽ tiến hành xét duyệt. Nếu hồ sơ xác thực, không có dấu hiệu làm giả, bên A sẽ gọi điện thẩm định, soạn thảo hợp đồng này, gửi cho bên B theo địa chỉ Email mà bên B đã đăng ký. Sau khi nhận được email bên B tải về in thành 2 bản, ký ghi rõ họ tên, gửi chuyển phát nhanh 02 bản hợp đồng cùng với bản photo các giấy tờ bên B đã nộp online trên website Openasean về địa chỉ bên A quy định được gửi kèm theo nội dung Email.

       - Sau khi nhận được hồ sơ bằng giấy do bên B gửi bên A sẽ gửi hàng cùng với hóa đơn bán hàng và một bản hợp đồng. Khi nhận được hàng, bên B ký xác nhận vào hóa đơn bán hàng, chuyển trả bên A một liên, hợp đồng bên B lưu giữ.

       - Sau khi mua trả góp một lần bên A đã lưu giữ hồ sơ của bên B, nếu bên B có nhu cầu tiếp tục mua trả góp thì chỉ cần thao tác mua hàng trả góp trên website. Sau khi nhận được đơn hàng bên A sẽ tiến hành gửi hợp đồng, hóa đơn bán hàng cùng với hàng hóa cho bên B. Khi nhận hàng bên B chỉ cần ký vào hợp đồng và hóa đơn bán hàng gửi lại cho bên A một bản chứ không cần gửi kèm hồ sơ như lần đầu nữa.

       - Bên A được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với vật bán cho đến khi bên B mua trả đủ tiền. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán mà bên B không thanh toán tiền hàng bên A có quyền lấy lại tài sản đó.

       - Trong quá trình mua hàng trả góp trên website Openasean, nếu bên B có lịch sử thanh toán nợ tốt , luôn thanh toán nợ đúng hạn, bên A sẽ cấp hạn mức tín dụng cho bên B tức bên B được phép mua hàng trước trả tiền hàng sau trên website Openasean, hạn mức giao động trong mức 1-30 triệu. Hạn mức cụ thể sẽ thông báo đến bên B qua email hoặc số điện thoại.


       III, Điều khoản chung

       Hôm nay vào ngày..........tháng.........năm 2017

       - Bên B đã mua mặt hàng.......................................................................................................................

bằng hình thức mua hàng trả góp online trên website Openasean.

       - Bên B đã trả trước:................................................(Bằng chữ:..........................................................)

bằng hình thức thanh toán online.

       - Thời hạn trả:...............tháng

       - Ngày trả góp đầu tiên: ngày............tháng............năm 2017

       - Ngày trả góp hàng tháng: ngày............tháng............năm 2017

       - Lãi suất : 0%

       - Phạt trả chậm: 0.5%/ ngày


IV, Phương thức trả nợ:

       - Khi bên B sử dụng hình thức trả góp để mua hàng, trong giao diện xác nhận thông tin thanh toán hệ thống sẽ tự động hiển thị số kỳ và số tiền mỗi kỳ bên B phải thanh toán. Bên B lựa chọn thanh toán trong vòng bao nhiêu kỳ, mỗi kỳ trả bao nhiêu tiền đồng nghĩa với việc phải tuân thủ thanh toán trong vòng bằng ấy kỳ và mỗi kỳ phải trả bằng đó tiền.

       - Bên A quản lý tình hình đơn hàng trả góp trên hệ thống riêng biệt. Khi số ghi nợ có thay đổi hệ thống đều có lịch sử ghi chép. Bên B có thể kiểm tra tình trạng trả nợ của mình bất cứ lúc nào.

       - Phương thức trả nợ: Bên B tiến hành trả nợ bằng cách đăng nhập tài khoản thành viên, tìm đến mục đơn hàng trả góp trong trang quản lý, ở đây sẽ hiển thị thông tin số kỳ, số tiền cần thanh toán trong kỳ. Bên B chỉ cần nhấn vào số kỳ trả nợ rồi thực hiện các thao tác tiếp theo. Khi bên B trả nợ số tiền ghi nợ sẽ được trừ dần. Số tiền phải trả trong mục đơn hàng trả góp về mức 0đ có nghĩa là bên B đã trả nợ đầy đủ.

       V, Quy định khác

       - Bên B không được tự ý sửa hợp đồng này. Nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phần bán hàng của bên A để giải quyết. Sau khi nhận được hồ sơ do bên B gửi chuyển phát nhanh đến, nếu bên A phát hiện bên B tự ý sửa đổi hợp đồng, bên A sẽ hủy đơn hàng, gửi trả số tiền bên B đã thanh toán, không gửi hàng cho bên B và liệt bên B vào danh sách tính dụng xấu.

       - Trong thời gian mua hàng trả góp, nếu bên A phát hiện bên B làm giả hồ sơ, bên A có quyền khóa chức năng mua hàng trả góp của tài khoản bên B, đồng thời yêu cầu thanh toán số tiền hàng còn thiếu. Nếu như hành vi làm giả hồ sơ nghiêm trọng( bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đăng ký nhiều tài khoản sau đó đánh cắp, mượn thông tin của người khác để mua hàng trả góp trên website Openasean sau đó không trả tiền nợ ở các kỳ sau hoặc chính bên B mua hàng trả góp trên website Openasean, đã ký nhận hàng nhưng viện nhiều lý do (Hàng không phải do bên B mua, bên B bị đánh cắp tài khoản...) để xù tiền, không thanh toán tiền các kỳ sau), cố ý nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho bên A, bên A có quyền giao hồ sơ cho bên cơ quan công an xử lý.

       - Nếu bên B không trả tiền đúng thời hạn, bên A có quyền gọi điện liên lạc cho những số điện thoại mà bên B cung cấp trong hồ sơ để thông báo bên B trả tiền. Nếu như trong vòng 02 tháng liên tiếp kể từ ngày đến hạn thanh toán, bên A nhiều lầ thúc giục mà bên B vẫn cố ý không thanh toán bên A có quyền khởi kiện bên B tại tòa án.

       - Bên A vào bất cứ thời điểm nào ( với sự cân nhắc thận trọng) được quyền điều chỉnh , thay đổi và bổ sung các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này bằng cách thông báo ( bằng văn bản, trên website, email hoặc hình thức khác theo ý kiến của bên A) cho bên B biết trước 07 ngày kể từ ngày thay đổi. Mọi sự thay đổi bất kỳ nào của bên A thì bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

       - Bên B không được quyền chuyển lại bất cứ trách nhiệm hoặc nhượng quyền sử dụng tài khoản của mình cho người khác.

       - Sau khi bên B đã thanh toán đầy đủ số nợ, bên A sẽ gửi bên B văn bản tất toán khoản vay, kết thúc mối quan hệ vay nợ giữa hai bên A và B.

       - Nếu có tranh chấp phát sinh, các bên cùng nhau giải quyết trên tinh thần hiểu biết và hợp tác. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, các bên trong hợp đồng giải quyết tranh chấp tại Tòa ánh có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân theo.

       - Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, hai bên mỗi bên giữ một bản.


                                               Đại diện bên A                                                             Đại diện bên B

                                                  Giám đốc                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

                                            (Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn thanh toán

Hotline
0904848956
Email
thuongmaiviettrung951@gmail.com
Đóng